Modigt på Svenska mobiilisovelluksen tietosuojailmoitus

Modigt på Svenska mobiilisovelluksen tarkoitus on toimia ruotsinkielen oppimis- ja kertausvälineenä interaktiivisella ja innostavalla tavalla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti yläkoulussa ja lukiossa. Sovellusta ei ole tarkoitettu korvaamaan oppikirjaa tai muita oppimateriaaleja, mutta se laajentaa tarjolla olevia oppimismateriaalien valikoimaa ja soveltuu erityisesti kontekstisidonnaisten vuorovaikutustilanteiden simulointiin pelaajan itse valitsemaan tahtiin.

Tämä tietosuojailmoitus koskee Modigt på Svenska mobiilisovellusta

Mobiilisovelluksen ja sen kautta kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä Psyon Games on vahvasti sitoutunut suojelemaan käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii suojaamaan käyttäjien henkilötietoja tämän tietosuojailmoituksen (”Ilmoitus”) mukaisesti. Tämä Ilmoitus soveltuu Modigt på Svenska mobiilisovelluksen käyttäjiä koskeviin henkilötietoihin, joita Psyon Games kerää ja käsittelee.

Psyon Gamesin keräämät henkilötiedot ja tietolähteet

Mobiilisovelluksen käyttö ei edellytä rekisteröitymistä, eikä Psyon Games siten kerää henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä. Psyon Games kerää kuitenkin mobiilisovelluksen tuottamiseksi tiettyjä henkilötietoja mobiilisovelluksen kautta:

Psyon Games käyttää mobiilisovelluksen yhteydessä analytiikkatyökaluja, jonka osana voidaan käsitellä esim. käyttäjien IP-osoitteita. Näitä palveluita ovat:

  • Google Play Services, jota käytetään laitekohtaisten tietojen keräämiseen kuten versiotiedot, vikailmoitukset jne. Android-laitteilla. Lisätietoja siitä, miten Google Play käsittelee henkilötietoja, löytyy täältä.
  • Apple, jota käytetään laitekohtaisten tietojen keräämiseen kuten versiotiedot, vikailmoitukset jne. iOS-laitteilla. Lisätietoja siitä, miten Apple käsittelee henkilötietoja, löytyy täältä.
Psyon Games voi käyttää henkilötietojen käsittelyyn alihankkijaa (eli ns. henkilötietojen käsittelijää). Kun Psyon Games antaa henkilötietojen käsittelyn tietyn alihankkijan tehtäväksi, Psyon Games tarkistaa ja valitsee kyseisen alihankkijan huolellisesti ja valvoo kyseistä alihankkijaa tarpeellisella ja asianmukaisella tavalla varmistaakseen käsiteltäväksi annettujen henkilötietojen turvallisuuden.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Psyon Gamesin käsittelemien henkilötietojen osalta jotkin käsittelyyn osallistuvista Psyon Gamesin kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä ja/tai palveluntarjoajista sekä mobiilisovelluksen yhteydessä toimivista analytiikkapalveluista sijaitsevat Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella olevissa maissa, joiden lainsäädäntö ei takaa samaa tietosuojan tasoa. Psyon Games varmistaa, että asianmukaiset turvatoimet toteutetaan ja että soveltuvaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä noudatetaan tällaisille vastaanottajille tehtävien siirtojen yhteydessä. Tiedot kulloinkin sovellettavista suojatoimista ovat saatavilla kohdassa ”yhteystiedot” ilmoitettujen kanavien kautta.

Kuinka Psyon Games suojelee käsittelemiään henkilötietoja

Psyon Games toteuttaa kohtuulliset ja asianmukaiset fyysiset, hallinnolliset ja tekniset suojatoimet suojellakseen käsittelemiään henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, luovutukselta, muuntelulta tai tuhoamiselta. Vaikka Psyon Games tekee parhaansa suojellakseen käsittelemiään henkilötietoja, Psyon Games ei voi taata, ettei henkilötietojen häviämistä, väärinkäyttöä tai muuttamista tapahtuisi. Henkilötietojen välittäminen tapahtuu käyttäjän riskillä, ja on otettava huomioon, että Internetin välityksellä siirrettyjen tietojen turvallisuutta ei voida taata.

Käyttäjän oikeudet

EU:ssa olevilla yksilöillä on tiettyjä rekisteröityjen oikeuksia, joihin voi liittyä rajoituksia. Näihin oikeuksiin kuuluu: (i) oikeus vaatia pääsyä omiin henkilötietoihin tai pyytää kyseisten henkilötietojen oikaisua tai poistamista; (ii) oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä; (iii) oikeus henkilötietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen; ja (iv) oikeus peruuttaa suostumus käsitellä henkilötietoja.

Jos käyttäjä haluaa käyttää jotain yllämainituista oikeuksista, käyttäjä voi olla yhteydessä Psyon Gamesiin jäljempänä annettuihin yhteystietoihin. EU:ssa yksilöillä on myös oikeus tehdä valitus heidän henkilötietojensa käsittelystä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka pitkään Psyon Games säilyttää henkilötietoja

Psyon Gamesin käsittelemiä tunnistettavia henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti osana Psyon Gamesin sisäisiä tarkastuskäytäntöjä huomioiden paikallisen lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset sekä Psyon Gamesin oikeutetut liiketoimintatarpeet.

Muuta tärkeää tietoa

Modigt på Svenska mobiilisovellus voi tarjota linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Tässä kuvattu tietosuojailmoitus ei sovellu kyseisiin sivustoihin. Käyttäjän tulee tarkistaa lainsäädäntöä ja yksityisyydensuojaa koskevat osiot kultakin verkkosivustolta, jossa käyttäjä vierailee.

Kuinka tavoittaa Psyon Games

Käyttäjä voi ottaa Psyon Gamesiin yhteyttä käyttääkseen rekisteröidyn oikeuksia, tehdäkseen kyselyitä tai lähettääkseen valituksia liittyen Psyon Gamesin toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn. Psyon Games suorittaa tarvittavat toimenpiteet vastatakseen pyyntöihin, kyselyihin ja vaatimuksiin. Psyon Games vastaa vaatimuksiin kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa.

Yhteystiedot

Psyon Games Oy:n osoite on Matarankatu 2 40100 Jyväskylä.

Mikäli käyttäjällä on kysyttävää siitä, miten Psyon Games käsittelee henkilötietoja, käyttäjä voi olla yhteydessä Psyon Gamesiin käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

sähköposti: dpo@psyongames.com

Tärkeää tietoa

Suomen tietosuojaviranomainen valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja yksilöiden tietosuojaoikeuksien toteutumista. Saadakseen lisätietoja yksityisyydensuojasta tai mikäli käyttäjä ei pysty ratkaisemaan hänellä olevaa ongelmaa suoraan Psyon Gamesn kanssa ja hän haluaa tehdä tästä valituksen, käyttäjä voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun seuraavien yhteystietojen avulla: sähköposti:  tai puhelinvaihde: 029 56 66700. Ks. myös tietosuoja.fi.

Tämä tietosuojailmoitus tulee voimaan Heinäkuussa 2022.

Contact us

Want to work with us? Check out our careers.
Questions? Comments? We'd love to hear:

Psyon games phone contact +358 442 788 515


Download on the App StoreGet it on Google Play

Subscribe to our newsletter

If you’re interested in what we’re doing, you can get updates from us on social media and subscribe to our mailing list! For information about our privacy practices: Privacy Policy